ביטוח חיים

צרו קשר עוד היום !

אנא השאירו פרטים ואחד מיועצנו ישמח לחזור אליכם בהקדם!

ביטוח חיים הינו ביטוח המעניק פיצוי כספי במקרה של מוות או מגוון סיכונים, לבעל הביטוח או לשאריו.
משמעות הפוליסה, הינה שקט כלכלי עבור בני משפחתך, במקרה מוות של אחד ההורים, חס וחלילה ולכן ביטוח חיים הינו כיסוי חשוב ביותר לכל אדם בעל משפחה.
בעת רכישת פוליסת ביטוח חיים, הינך מבטיח הכנסה למשפחתך גם לאחר לכתך.

ריסק או חסכון?

קיימים בשוק שני סוגים של ביטוחי חיים >

ביטוח החיים מעניק למוטבים הקבועים בחוק או בפוליסה שלך, סכום כסף, שנקבע מראש על ידך ולטווח זמן הנקבע מראש.

נתמקד בפוליסת ביטוח חיים מסוג ריסק

מוטבים

המוטבים בביטוח חיים הם המבטח עצמו, יורשיו החוקיים ושארי בשרו או כל אדם אחר הנקבע בפוליסה. אם חלילה נפטר אחד המוטבים לפני שנוצר צורך להפעיל את הביטוח, יזכו בתגמולים בן זוגו או צאצאיו, אם אין כאלו או שויתר המוטב על חלקו יעבור הכסף למבוטח עצמו. במקרה בו יש צורך להפעיל ביטוח חיים, על המוטבים להציג תעודת פטירה על מנת לקבל את תגמולי הביטוח , במידה ובפוליסה לא צוינו מוטבים, יחולקו התגמולים על פי צו הירושה של הנפטר.

ביטוח חיים לבני זוג או קרובים אחרים

לפוליסת הביטוח שלך, ניתן להוסיף מבוטחים נוספים.
ביטוח חיים לבני זוג וצאצאים אפשרי, רק בהסכמה בכתב של המבוטחים. לא ניתן לבטח בני זוג, הורים, או כל מבוטח אחר ללא הסכמה בכתב עם חתימתם. ילדים או פסולי דין אחרים מחויבים בהסכמה בכתב מהאפוטרופוס החוקי שלהם.

מהו סכום הפיצויים המקסימאלי שניתן לבטח?

בביטוח חיים אין גבול לקביעת סכום הפיצויים, הסכום תלוי אך ורק במבוטח ובנכונותו לשלם את ערך הפרמיה ובהסכמתה של חברת הביטוח לשלב את המבוטח בפוליסה בגובה הנדרש. ניתן לרכוש  ביטוח חיים אצל מספר חברות ביטוח שונות במקביל, וכך להבטיח פיצויים ממספר מבטחים. במקרה כזה, חובה ליידע כל אחת מחברות הביטוח בעת חתימה על הפוליסה.

הפסקת הביטוח

ביטוח חיים יכול להתבטל על ידי חברת הביטוח רק במקרים בהם, לא נתקבל דיווח לגבי מצבו הבריאותי של המבוטח – כלומר לא דיווח על מחלה כלשהיא והיא החמירה או כאשר המבוטח אינו משלם את הפרמיה. במקרים אלו רשאית חברת הביטוח לבטל את הפוליסה, אך היא חייבת להודיע על כך בכתב למבוטח.

המבוטח רשאי לבטל את ביטוח החיים בכל עת בה יחפוץ בתנאי ויודיע על כך לחברת הביטוח בהתאם להסכם שנחתם בפוליסה.

דע כי לפוליסה ניתן להוסיף מרכיבים שונים, בהתאם לצרכיך.

העזר בסוכן ביטוח מורשה בכדי להתאים את הביטוח הנכון והמשתלם ביותר עבורך.

צרו קשר עוד היום

אנא השאירו פרטים ואחד מיועצנו ישמח לחזור אליכם בהקדם!
דילוג לתוכן