קופת גמל

צרו קשר עוד היום !

אנא השאירו פרטים ואחד מיועצנו ישמח לחזור אליכם בהקדם!

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא כלי חיסכון פנסיוני, לגיל פרישה, המיועד לתשלום קצבה לאחר יציאה לפנסיה. קופות הגמל פועלת בפיקוח הממונה על שוק ההון ונהנות מהטבות מס מפליגות.

סוגי קופות הגמל >

קופת גמל כללית

בקופת גמל כללית מנוהלים הכספים בהתאם לשיקול דעתו של הגוף המנהל, שרשאי בכל נקודת זמן להחליט באשר להשקעת הכספים. בקופה מסוג זה אין התחייבות להשקעה מינימלית באפיק

קופת גמל מסלולית

בקופת גמל מסלולית, כל מסלול מייצג התחייבות למדיניות השקעה מוגדרת, בה הגוף המנהל חייב לעמוד. כך למשל, מסלול מדדי, מחויב בהשקעה של לפחות 50% מסך נכסי הקופה בנכסים צמודי מדד.

> החל משנת 2003 פועלות קופות גמל במסלולים שונים, שמותאמים לצרכי הלקוחות, על פי תמהיל השקעות, רמת סיכון וטווח החיסכון הרצוי. בקופת הגמל מופקדים כספים על ידי העובד או המעביד, וזאת בהתאם לסוג הקופה. כספים שהופקדו לקופות גמל לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה כעבור 15 שנה מתאריך פתיחת קופות גמל או בגיל 62 לאישה ו-67 לגבר (ובתנאי שיהיו בעלי ותק של חמש שנים לפחות), לפי המוקדם מבין השניים. החל משנת 2006, הוחלט כי כספים שהופקדו לקופות גמל ניתנים למשיכה מגיל 60 בלבד. יש לציין כי משיכת כספים מקופות גמל לפני מועדים אלו אינה מומלצת וכרוכה בתשלום מס משמעותי בשיעור של 35%.

סל הבריאות מספק מגוון של טיפולים ותרופות אך כמו כל דבר אחר,גם סל הבריאות מוגבל בסוג וכמות הטיפולים והתרופות אשר האזרח יכול לקבל, דווקא במצבי החירום בהם נדרש סוג מיוחד של טיפול או תרופות שאינם בסל הבריאות על מנת שהמטופל יוכל לשפר את סיכויו לחיות אנו מגלים כי הכיסוי של סל הבריאות אינו מספק.

יתרה מכך בעקבות השינויים שחלו בשנת 2008 לקופות החולים אסור יותר למכור כיסוי עבור תרופות שאינם בסל הבריאות ובכך נוצר מצב בו הקטינו את הזכויות של כלל המבוטחים בשירותים המשלימים של קופות החולים ואלה נותרו ללא כיסוי מתאים.

קופת גמל לא משלמת לקצבה (בעבר נקראה קופת גמל לתגמולים)- חסכון לטווח ארוך, שנועד למשיכה בעת הפרישה, בסכום אחד. בעקבות השינוי  שערך האוצר  בינואר 2008, לא ניתן עוד לבצע הפקדות באפיק זה.

קופת גמל משלמת קצבה– קופה המבטיחה קצבה חודשית, החל מהיציאה לגמלאות.

קרן השתלמות בנוסף, קיימת גם קרן השתלמות – למרות שמה, גם קרן השתלמות היא למעשה קופת גמל ומיועדת לחיסכון לטווח קצר יותר, שלוש עד שש שנים למשיכה ללא קנס, למטרות מימון שונות.

>  לעמיתים שכירים– כל עובד זכאי לבקש מהמעסיק להפריש חלק משכרו לקרן השתלמות.

> לעמיתים עצמאיים– עצמאי יכול להפריש לעצמו כסף לקרן השתלמות, ובלבד שלא יעלה על 7% מהכנסתם. בכל שנה מפרסם המפקח על הביטוח תקרת הפקדה לסכום המותר בחוק, אשר בגינו זכאי העצמאי להטבות מס.

 

מי מפריש לקופה? לעמיתים שכירים –  מפרישים העובד והמעביד, במקביל.
לעמיתים עצמאיים – לקופה זו מפריש העצמאי באופן בלעדי וזוכה להטבות מס.

האם אתה יודע מה מצב קופת הגמל שלך?

למרות חשיבות  הדבר, על פי מספר סקרים שנערכו, מרבית השכירים בישראל, לא יודעים היכן מתנהלת קופת הגמל שלהם, באיזה בית השקעות, מסלול והרכב השקעות. אך דווקא הנפילה הכלכלית הגדולה של  2008, כמו גם השינויים התכופים בשווקים העולמיים בתקופה האחרונה, העירו רבים מהחוסכים הפנסיונים לחשיבות הבדיקה של קופות הגמל באופן שוטף.

עם זאת, רבים מהחוסכים מבולבלים באשר לבית ההשקעות והמסלול אליו כדאי להם להצטרף.

צרו קשר עוד היום

אנא השאירו פרטים ואחד מיועצנו ישמח לחזור אליכם בהקדם!
דילוג לתוכן